กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ ค่ะ


สวัสดีอาจารย์ทุกท่านค่ะ

ขอเชิญอาจารย์และนักวิจัยชาววพบ.นพรัตน์วชิระทุกท่านทุกระดับ ส่งโครงร่างวิจัยเพื่อพิจารณาขอรับทุนของวิทยาลัยได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และเชิญเข้าร่วมกันสร้างโปรไฟล์ไว้ในเว็บไซต์แห่งนี้ โปรดแจ้งความประสงค์ได้ที่กลุ่มงานวิจัยฯ จะได้เข้ามาร่วมกันสร้างร่วมเสนอแนะความคิดเห็น แบ่งปันองค์ความรู้แก่กันและเผยแพร่สู่สังคมทั่วไป ที่สำคัญคือจะได้รู้จักกันและได้รู้จักผลงานว่าใครทำวิจัยเรื่องอะไรและก้าวหน้าไปถึงไหนแล้ว และขอเรียนเชิญทุกท่าน มาร่วมเขียนบทความวิชาการ ตำรา นวตกรรมเพื่อเผยแพร่ด้วยกันนะคะ

อยากเพิ่มเติมสิ่งที่ดีๆและเหมาะสมและสมควร ก็สร้างเสริมหน้าเข้ามาได้เลยนะคะเพราะทุกท่านที่ได้รับเชิญคงทราบข้อปฎิบัติของนักวิจัยและนักวิชาการกันดีอยู่แล้ว


Online Resources Links 
แหล่งศึกษาเรียนรู้ออนไลน์ จากแหล่งเรียนรู้ภายใน-ภายนอกระบบบริการของมหาวิทยาลัย และแหล่งอื่นๆที่ควรต้องศึกษาและเข้าใช้งานดังนี้

http://www.bcnnv.ac.th/ULIB2554/


https://sites.google.com/a/bcnnv.ac.th/research-ethics/
หน้าเว็บย่อย (1): ฐานข้อมูลงานวิจัย
Ċ
Piimpinan nAkamutcha,
6 ก.ย. 2559 01:12
ĉ
Piimpinan nAkamutcha,
6 ก.ย. 2559 01:09
Comments