Home

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซค์กลุ่มงานวิจัยค่ะ

สวัสดีอาจารย์ทุกท่านค่ะ
ขอเชิญอาจารย์ทุกท่านส่งโครงร่างวิจัยเพื่อพิจารณารับทุนสนับสนุนจากวิทยาลัยฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ท่านสามารถ Download เอกสารและส่งโครงร่างที่กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการได้เลยนะค่ะ และขอเชิญท่านใดที่ได้รับเชิญแล้วก็เชิญเขียนหน้าสาระต่างๆที่ตั้งต้นไว้ให้บ้างแล้วได้เลยนะค่ะ

อยากเพิ่มเติมสิ่งที่ดีๆและเหมาะสมและสมควร ก็สร้างเสริมหน้าเข้ามาได้เลยนะค่ะ เพราะทุกท่านที่ได้รับเชิญคงทราบข้อปฎิบัติของนักวิจัยและนักวิชาการกันดีอยู่แล้ว
ขอบคุณค่ะ


Online Resources Links 
แหล่งศึกษาเรียนรู้ออนไลน์ จากแหล่งเรียนรู้ภายใน-ภายนอกระบบบริการของมหาวิทยาลัย และแหล่งอื่นๆที่ควรต้องศึกษาและเข้าใช้งานดังนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »
http://search.ebscohost.com/Community.aspx?authtype=ip&ugt=62E771363C2635173776355632353E1228E365D36713609362E320E339133503&IsAdminMobile=N&encid=22D731263C3635173706353632553C87386375C377C370C372C370C379C375C33013
http://www.bcnnv.ac.th/ULIB2554/
https://sites.google.com/a/bcnnv.ac.th/research-ethics/home