รายชื่อวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI และจะถูกพิจารณาคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป

โพสต์16 ก.ย. 2558 01:34โดยMissyawee Manmoh

Ċ
Missyawee Manmoh,
16 ก.ย. 2558 01:34
Ċ
Missyawee Manmoh,
16 ก.ย. 2558 01:34
Comments