รับสมัครนักวิจัย

โพสต์12 ส.ค. 2560 19:24โดยSonthaya Maneerat   [ อัปเดต 12 ส.ค. 2560 19:24 ]
รับสมัครนักวิจัย เข้าร่วมโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบ และกลไกสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกรระบบเขตเมือง
  สอบถามรายละเอียดที่ ดร. สนธยา  มณีรัตน์ โทร 2674  อาคารเรียนชั้น 6 

Comments