งานวิจัยที่กำลังดำเนินการ

พัฒนาโปรแกรมส่งเสริมคุณภาพการนอนหลับ และsensor วัดคุณภาพการนอนหลับร่วมกับ สถาบัน Wintec
แช่เท้าด้วยน้ำอุ่น นวดด้วยลูกแก้ว 
Comments