4.Research Tutorials:เรียนรู้วิจัยร่วมกัน แบ่งปันสรรเสริม

วิดีโอบันทึกการสอนใช้งานคอมพิวเตอร์และระบบอีเลิร์นนิ่ง โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร

เชิญ ชมวิดีโอบันทึกการสอนเรื่องการใช้งานGoogle Sites เพื่อการสร้างเว็บไซต์ส่วนตัวอย่างง่าย และการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อออกแบบสิ่งพิมพ์
สิ่งที่ท่านต้องมีและเตรียมพร้อมคือ ลำโพงหรือหูฟังครับ
1.วิดีโอบันทึกการสอนเรื่องการใช้งานGoogle Sites เพื่อการสร้างเว็บไซต์ส่วนตัวอย่างง่าย ตอนที่1
2.วิดีโอบันทึกการสอนเรื่องการใช้งานGoogle Sites เพื่อการสร้างเว็บไซต์ส่วนตัวอย่างง่าย ตอนที่2
3.วิดีโอบันทึกการสอนเรื่องการใช้งานGoogle Sites เพื่อการสร้างเว็บไซต์ส่วนตัวอย่างง่าย ตอนที่3
4.การใช้งานโปรแกรม Publisher2007 เบื้องต้น
-
แนะนำการใช้งานโปรแกรม Publisher2007 เบื้องต้น
- การใช้งานโปรแกรม Publisher2007 intro1
- การใช้งานโปรแกรม Publisher2007 intro2
5.การใช้งานระบบคลาโรไลน์อีเลิร์นนิ่ง:การสมัครสมาชิกระบบ
6.
การเข้าใช้งานgmail1

7.
การเข้าใช้งานgmail2

วิดีโอบันทึกคำบรรยายความรู้เรื่องการวิจัย ในการอบรมต้นกล้าวิจัยรุ่นที่1.ที่ห้องอบรมสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ(วช.)ปี 2551     ชมคลิบวิดีโอฝากไว้ที่กูเกิ้ลวิดีโอ ขนาดสูงสุดไม่เกิน 100 MB (หากเกินต้องใช้ซอฟท์แวร์เพื่อการส่งไฟล์ขึ้นโดยตรง)
     1.คำบรรยายเรื่องการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ตอนที่ 1 โดย รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจจธรรม วันที่ 11-01-2008 ห้องสัมมนา วช.เวลา 17.34 นาที
    เว็บไซต์ต้นกล้าวิจัย คลิกดูที่นี่ หากต้องการดูวิดีโอเรื่องอื่นๆที่ผมจัดเก็บไว้ ให้คลิกที่Logo google VDO กรอบมุมล่างขวา
     2.คลิบวิดีโอคำบรรยายเรื่อง การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ตอนที่  2 โดย รศ.ดร.ศิริชัย พงษ์วิชัย วันที่ 11-01-2008 ห้องสัมมนา วช.    3.คลิบวิดีโอคำบรรยายเรื่องสถิติที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ตอนที่ 3 โดย รศ.ดร.ศิริชัย พงษ์วิชัย วันที่  11-01-2008 ห้องสัมมนา วช.
     ได้ขออนุญาตผู้บรรยายให้มีการนำเผยแพร่เพื่อการศึกษาได้ ผู้ที่อ้างอิงและนำไปใช้ต่อ กรุณาดำเนินการตามมารยาททางวิชาการ โดยการอ้างอิง และหรือแจ้ง-ติดต่อผู้ผลิตหรือผู้บรรยายก่อนนะครับ

      ผศ.ประชิด ทิณบุตร ปชส.ต้นกล้าวิจัยรุ่นที่1/2551.
Comments